• Jarenlange ervaring in esthetische tandheelkunde voor een betaalbare prijs
  • Tandvleescorrectie door onze ervaren implantoloog
  • Reguliere tandheelkunde
  • Alle esthetische behandelingen
  • Alle orthodontische behandelingen al 5 jaar succesvol uitgevoerd in Borne
  • Implantologie door zeer ervaren implantoloog
  • Kindertandheelkunde
  • Ervaren met het behandelen van angstige patiënten
  • Complete mondzorg in Borne onder 1 dak
  • Geen verwijspraktijk

Hygiëne

Het gehele team heeft op 13-12-2013 deelgenomen aan de cursus:
Training Hygiëne en Infectie preventie Schulke

Voor wat betreft de hygiënemaatregelen houden wij ons zo veel mogelijk aan de WIP-richtlijn. Dit zijn regels die door de Werkgroep Infectie Preventie zijn samengesteld. Meer informatie kunt u vinden op de website van de werkgroep (www.wip.nl). Wij maken gebruik van de allernieuwste melag 31B autoclaaf. Deze heeft een zogenaamde vacuuminrichting, zodat ook holle instrumenten gesteriliseerd kunnen worden. Er wordt in onze praktijk een goed onderscheid gemaakt tussen vuil en schoon instrumentarium.

hyg1Verder wordt er met zoveel mogelijk disposables (eenmalig gebruik) gewerkt, afvoer hiervan vindt handsfree plaats. De twee röntgenmachines (waaronder een OPG) zijn geheel nieuw en volledig gedigitaliseerd, dat betekent dat met zeer geringe straling gewerkt wordt en dat alle röntgenfoto’s indien nodig digitaal verzonden kunnen worden naar de kaakchirurg, of natuurlijk de patiënt zelf.

De praktijk voldoet aan de huidige Kernenergiewet eisen, in de praktijk is het KEW-dossier aanwezig. De tandarts is in het bezit van het stralingsdeskundigheids certificaat niveau 5.

Zowel de medische en tandheelkundige anamnese als de periodieke update hiervan wordt gestructureerd afgenomen en als zodanig digitaal opgeslagen op de behandelkaart. De tandarts en het personeel zijn gevaccineerd tegen hepatitis B infectie.

Bij sommige tandartspraktijken worden assistentes en/of mondhygiënistes ingezet om de halfjaarlijkse controle te doen, om verdovingen te geven of zelfs om vullingen te legen. Dat soort praktijken zult u bij ons nooit aantreffen. In onze praktijk is het altijd de tandarts zelf, die dit soort werkzaamheden verricht.

Effectieve sterilisatie

hyg3Effectieve sterilisatie begint met de Hydrim M2 reinigingsdesinfector, welke automatisch uw tandheelkundige instrumenten wast, spoelt, desinfecteert en droogt, simpelweg door 1 druk op de knop.

Het Hydrim proces begint met een krachtige pre-wash cyclus. Drie hogedruk sprays spuiten de instrumentlade van boven en onder schoon van al het zichtbare organische afval. Het reinigingsmiddel HIP wordt automatisch afgegeven en met elke nieuwe cyclus wordt schoon water gebruikt .

Actief droogsysteem

hyg4Drogen van instrumenten na reiniging en vóór verpakking, wordt aanbevolen door de voornaamste fabrikanten van tandheelkundige instrumenten, om corrosie te voorkomen. De Hydrim M2 heeft een actief droogsysteem dat warme lucht circuleert door de kamer na de ontsmetcyclus. Een ingebouwde droger met HEPA-filter zorgt ervoor dat instrumenten worden gedroogd en luchtvrij zijn van verontreinigingen. Aangezien instrumenten reeds een verhoogde temperatuur hebben als gevolg van het ontsmettingsproces, drogen ze in minder dan 30 minuten.

De hand- en hoekstukkenreiniger

image1Tandartspraktijk Werth werkt met een Statmatic Plus. De Statmatic Plus van Scican is een hand-en hoekstukreiniger en zorgt tevens voor een optimale smering. Met een speciale vloeistof worden de hand-en hoekstukken behandeld, zodat 99% van alle bacteriën en virussen gedood worden. De Statmatic Plus kan 3 hand- of hoekstukken tegelijk behandelen, dit duurt 10 minuten per cyclus.

Werken met protocollen

20160602_095404Gestandaardiseerde werkwijzen zijn van groot belang om de kwaliteit van het werk te borgen. We volgen bewezen procedures die gebaseerd zijn op richtlijnen van de beroepsverenigingen en wetenschappelijke verenigingen in de mondzorg. Hierin zijn de in Nederland algemeen geldende adviezen, zoals van de Inspectie voor de Gezondheidsdzorg, het Ivoren Kruis en het Voedingscentrum opgenomen. Onze eigen protocollen zijn eenvoudig en helder opgesteld. Alle medewerkers worden goed getraind en van de juiste hulpmiddelen voorzien. De protocollen worden samen ontwikkeld en continu verbeterd. Daardoor is er veel animo voor het invoeren en handhaven ervan. De praktische voorlichting en teamtrainingen dragen ertoe bij dat de gestandaardiseerde werkprocessen structureel correct uitgevoerd worden.

Legionella beheersplan

Een glaasje drinkwater uit de kraan: iets waar we niet lang over na hoeven te denken. In Nederland is schoon en helder water uit de kraan heel vanzelfsprekend. Maar als u wordt gevraagd om een glas te vullen met spoelwater uit uw behandelunit, drinkt u dit dan net zo makkelijk op? Uit onderzoek blijkt dat meer dan 70% van alle behandelunits binnen tandartspraktijken in Nederland met vervuild water werkt, zonder dat personeel hier bewust van is. Het dagelijks reinigen van de behandelunits voorkomt de verdere groei van (schadelijke) bacteriën, maar biofilms in het watersysteem zijn een stuk hardnekkiger. Zowel patiënt als personeel worden via koel- en spraywater aan bacteriën blootgesteld en lopen een verhoogd risico op besmetting.

Daarom hebben wij bij Tandartspraktijk Werth een gecertificeerd bedrijf, die op alle punten inspecteren. En wij zijn in het bezit van een kwaliteitsrapport met een volledig overzicht van de waterkwaliteit. De controle wordt jaarlijks uitgevoerd.

Onderhoud

Wij hebben als praktijk onderhoudscontracten voor alle sterilisatieapparatuur.
Jaarlijks wordt apparatuur onderhouden door Dentalair en Henry Schein. Een gecertificeerde leverancier,die bevoegde onderhoudsmonteurs in dienst heeft. Er wordt onder meer gekeken of alle parameters goed worden gemeten.Een sticker als bewijs met datum wordt op de apparaten aangebracht.

Kwaliteitsbewaking is een continu proces en daarom stellen we u ook altijd in de gelegenheid om uw mening te geven omtrent onze kwaliteit.
Schroom niet om uw visie,ervaring of kritiek aan ons kenbaar te maken via ons contactformulier.